Listovať v Katechizme

KKC 2201


2201 Manželské spoločenstvo je založené na súhlase manželov. (1625) Manželstvo a rodina sú zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Láska manželov a rodenie detí vytvárajú medzi členmi tej istej rodiny osobné vzťahy a základné zodpovednosti.