LITURGIA - Výklad liturgie

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LITURGIA - Výklad liturgie


Liturgia ako činnosť Cirkvi 1071-1072
Liturgia ako konštitutívny prvok Tradície 1124
Liturgia ako odpoveď viery 1083
Liturgia ako vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a ako prameň, z ktorého vyviera jej sila 1074
Liturgia ako vynikajúce miesto pre katechézu 1074
Liturgia aktualizuje udalosti spásy 1104
Liturgiu treba meniť podľa rozličných kultúr 1204-1206