LÁSKA k blížnemu

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LÁSKA k blížnemu


Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás... 459, 1337, 1823
Láska k blížnemu je neoddeliteľná od lásky k Bohu 1878
Láska k blížnemu znamená modliť sa za všetkých k spoločnému Otcovi 2793
Láska k blížnemu znamená odpustiť bratovi z hĺbky srdca 2843
Láska k chudobným je nezlučiteľná s láskou k bohatstvám 2445
Láska k ľuďom, ktorí žijú v omyle, čo sa týka viery 2104
Láska k nepriateľom 2608, 2844
Milovať budeš svojho blížneho... 1844, 2055, 2196
Milovať chudobných a nepriateľov ako Kristus 1825, 2443
Nazaretská rodina, vzor lásky k blížnemu 533