Listovať v Katechizme

KKC 459


459 Slovo sa stalo telom, aby nám bolo vzorom svätosti: (520, 823) „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa…“ (2012) (Mt 11,29) . „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6) . A Otec na vrchu premenenia prikazuje: „Počúvajte ho!“ (Mk 9,7) . Ježiš je naozaj vzorom blahoslavenstiev a normou nového zákona: (1717, 1965) „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12) . Táto láska zahŕňa v sebe naozajstnú obetu seba samého pri jeho nasledovaní.