Listovať v Katechizme

KKC 2443


2443 Boh žehná tých, ktorí pomáhajú chudobným, a odmieta tých, čo sa od nich odvracajú: „Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať“ (Mt 5,42) . „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8) . Ježiš Kristus spozná svojich vyvolených (786, 525) podľa toho, čo urobili pre chudobných. Keď sa „chudobným hlása evanjelium“ (544, 853) (Mt 11,5) , je to znamením Kristovej prítomnosti.