KRST a sviatosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRST a sviatosti


11 13, 1210, 1535

Birmovanie a krst 1288-1291 , 1298, 1304-1306 ,1312-1313
Eucharistia a krst 1244, 1392, 1396
Pokánie a krst 980, 1425, 1446-1447 ,2043
Pomazanie chorých a krst 1523
Uvádzanie do kresthnského života a krst 1212, 1229-1233 , 1275, 1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533