KRISTOV UČENÍK

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTOV UČENÍK


Birmovanie ako prevzatie úlohy učeníka 1319
Čo sa vyžaduje od Kristových učeníkov 562, 915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 2347, 2427, 2466, 2612
Čo znamená stať sa učeníkom 546, 2475, 2614
Formácia učeníkov 1248
Jednota učeníkov 820, 2791
Ježiš nás pozýva, aby sme sa stali jeho učeníkmi 520
Kristove dary učeníkom 908
Moc učeníkov 983
Modlitba učeníkov 2612, 2621
Pomoc, ktorú dostáva učeník 1275, 1494, 1709, 2601, 2844
Spoločenstvo medzi Ježišom a učeníkmi 787-788
Sviatosti a spoločné povolanie učeníkov 1533
Učeník ako Ježišov brat 654
Výzva adresovaná učeníkom niesť svoj kríž 618, 767