Listovať v Katechizme

KKC 1693


1693 Ježiš Kristus robil vždy to, čo sa páčilo Otcovi. Stále žil v dokonalom spoločenstve s ním. Takisto aj jeho učeníci sú povolaní, aby žili pred tvárou Otca, „ktorý vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,6) , a boli „dokonalí, ako je dokonalý… nebeský Otec“ (Mt 5,48) .