KRISTOV A PRIRODZENOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTOV A PRIRODZENOSŤ


Kristov rozum 482
Kristova božská prirodzenosť 211, 447
Kristova ľudská prirodzenosť 470-478 ,481-482
Kristova ľudská vôľa 475
Kristovo ľudské poznanie 472
Kristovo srdce 478
Kristovo telo 476-477
Kristus poslušný Otcovi 536, 539, 606, 2600, 2824
Kristus, pravý Boh a pravý človek 464-469 ,480-482
Kristus, Syn živého Boha 153
Zmŕtvychvstanie potvrdzuje Kristovo božstvo 653