Listovať v Katechizme

KKC 2824


2824 Otcova vôľa sa raz navždy dokonale splnila v Kristovi (475) a skrze jeho ľudskú vôľu. Ježiš pri svojom príchode na tento svet povedal: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10,7) . Iba Ježiš môže povedať: „Ja vždy robím, čo sa páči jemu“ (612) (Jn 8,29) . V modlitbe počas svojej smrteľnej úzkosti úplne súhlasí s vôľou Otca: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22,42) . Preto Ježiš „seba samého vydal za naše hriechy… podľa vôle Boha“ (Gal 1,4) . „V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša“ (Hebr 10,10) .