KRESŤANSKÉ UČENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRESŤANSKÉ UČENIE


porov. Katechéza

Cieľ kresťanského učenia 25, 78, 98
Evanjelium ako najcennejšie učenie 127
Iniciatíva laikov je potrebná, aby požiadavky kresťanského učenia prenikli do sociálnych skutočností 899
Ježišovo učenie ako Otcovo učenie 427
Krátke formuly kresHmského učenia 186
Pravdivosť kresťanského učenia vo svedectve mučeníkov 2473
Reč na vrchu ako učenie pre život 2764
Súhrny kresťanského učenia 9-10
Texty určené na posvätný spev musia byť v súlade s katolíckym učením 1158
Vyučovanie kresťanskej náuky 5, 11, 427, 2179