KRESŤAN

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRESŤAN


Čo znamená meno kresťan 1289
Duchovný pokrm kresťana 1392
Duchovný znak birmovania v kresťanovi 1304, 1309, 1317
Kresťan uskutočňuje svoje povolanie v Cirkvi 2030
Krst a nový život kresťana 537, 1010, 1229, 1241, 1266, 1272, 1997
Meno, ktoré dostáva kresťan pri krste 2165
Modlitba a kresťan 2707, 2743
Prví kresťania 83, 2636, 2641
Smrť a kresťan 1011, 1020, 1314, 1681-1682
Znak kríža a kresťan 2157