Listovať v Katechizme

KKC 2636


2636 Prvé kresťanské spoločenstvá intenzívne prežívali túto formu solidarity. Apoštol Pavol im tak dáva účasť na svojej službe evanjeliu, ale sa za ne aj modlí. Orodovanie kresťanov nepozná hranice: „za všetkých ľudí, za… všetkých, čo sú na vyšších miestach“ (1900) (1Tim 2,1-2) , za prenasledovateľov, za spásu tých, čo odmietajú evanjelium. (1037)