HRIEŠNIK / HRIEŠNICI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: HRIEŠNIK / HRIEŠNICI


Ako sa uskutočňuje zmierenie hriešnikov 1449
Božie milosrdenstvo voči hriešnikom 1465, 1847
Hriešnici a spravodliví v Cirkvi 827
Hriešnici musia robiť pokánie 1459
Ježiš volá hriešnikov 545, 588
Ježišovo milosrdenstvo voči hriešnikom 589, 1443
Každý hriešnik je pôvodcom Kristovho umučenia 598
Moc odpúšťať hriešnikom 979, 1444
Očistenie hriešnikov od trestu za hriech 1475
Ospravodlivenie hriešnikov 1994
Posledný súd a hriešnici 1038
Účinky sviatosti pokánia v hriešnikoch 1423, 1468-1470
Uznať sa za hriešnika 208, 827, 1697, 2677, 2839
Všetci ľudia sa stali hriešnikmi 402