Listovať v Katechizme

KKC 1423


1423 Volá sa sviatosť obrátenia, (1989) lebo sviatostne uskutočňuje Ježišovu výzvu na obrátenie, proces návratu k Otcovi, od ktorého sa človek vzdialil hriechom.

Volá sa sviatosť pokánia, (1440) lebo posväcuje osobný a ekleziálny proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia kresťana hriešnika.