DUCH SVÄTÝ a Cirkev

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DUCH SVÄTÝ a Cirkev


738-741

Cirkev ako chrám Ducha Svätého 797-801
Diela Ducha Svätého v Skutkoch apoštolov 2640
Duch Svätý ako prameň života a svätosti Cirkvi 749, 767-768 , 867
Duch Svätý buduje a posväcuje Cirkev 747
Duch Svätý darovaný apoštolom a ich nástupcom 1087
Duch Svätý je hlavným činitelbm celého poslania Cirkvi 852
Duch Svätý premieňa chlieb a víno 1333
Duch Svätý udeľuje hierarchické a charizmatické dary 768
Duch Svätý vedie Cirkev na misijných cestách 852
Duch Svätý vyberá vhodných služobníkov 1142
Kde je Cirkev, tam je Boží Duch 797
Nový, evanjeliový zákon ako milosť Ducha Svätého 1965-1966
Pôsobenie Ducha Svätého vo sviatostiach Cirkvi 1116, 1127-1129 , 1152, 1155, 1227, 1316
Spoločenstvo Ducha Svätého v liturgii 1108-1109
Vyliatie Ducha Svätého v birmovaní 1302, 1316
Vyliatie Ducha Svätého v krste 784, 786