CIRKEV a jej pôvod

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV a jej pôvod


Apoštoli ako základné kamene Cirkvi 642
Cirkev naznačená v predobrazoch od začiatku sveta 760
Cirkev pripravovaná v Starej zmluve 761-762
Cirkev v Otcovom pláne 759, 761
Cirkev založil Ježiš Kristus 763-766 , 874
Kristus ako živý kameň Cirkvi 552
Peter ako skala, na ktorej sa buduje Cirkev 552, 881
Začiatok Cirkvi 124, 763, 766-767 , 1185
Zjavenie Cirkvi v deň Turíc 767, 1076