NOVÁ ZMLUVA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: NOVÁ ZMLUVA


porov. Nový zákon

Apoštoli ako kňazi Novej zmluvy 611, 859, 1337
Cirkev a Zmluva 759, 778, 796, 839, 840
Eucharistia a Nová zmluva 610, 611, 1339, 1365, 1410, 1846
Ježišova obriezka ako znak zmluvy 527
Kalich Novej zmluvy 612
Kristus ako definitívna Božia zmluva 73
Kristus ako jediný kňaz Novej zmluvy 662, 1348, 1365, 1410
Nedeľný kult a Zmluva 2176
Oltár a Nová zmluva 1182
Starý zákon a Nová zmluva 577, 1964