ZOSNULÍ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZOSNULÍ


porov. Pohreb

Eucharistia a prosby za zosnulých 1032, 1055, 1371, 1414
Odpustky pre zosnulých 1471, 1479
Slávenie pohrebu 1689
Spoločenstvo so zosnulými 958
Úcta k telám zosnulých 2300