Listovať v Katechizme

KKC 1479


1479 Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi toho istého spoločenstva svätých, môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, (1032) aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.