ZMIERENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZMIERENIE


pozri Pokánie a zmierenie

Hodnota odpykania trestu za previnenie 2266
Ježiš ako zmierna obeta za hriechy ľudí 457, 604, 615-616 ,1476, 1992
Zmierenie za hriechy Izraela 433, 578