Listovať v Katechizme

KKC 433


433 Meno Boha Spasiteľa vzýval iba raz do roka veľkňaz na zmierenie za hriechy Izraela, keď predtým pokropil krvou obety zľutovnicu vo Svätyni svätých. Zľutovnica bola miestom Božej prítomnosti. (615) Keď svätý Pavol hovorí o Ježišovi, že ho „Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv“ (Rim 3,25) , chce povedať, že v jeho ľudskej prirodzenosti „Boh zmieril svet so sebou“ (2Kor 5,19) .