ZÁVÄZOK

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZÁVÄZOK


porov. Povinnosť

Odpoveď viery ako záväzok 1102, 1428
Oslobodenie od záväzkov spojených s vysviackou 1583
Rešpektovanie stvoreného sveta a záväzky voči budúcim generáciám 2456
Záväzky v manželstve 2381, 2390