VEĽKÁ NOC

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VEĽKÁ NOC


Deň slávenia Veľkej noci 1170
Eucharistia ako pamiatka Kristovej Veľkej noci 1340, 1362-1366
Blahodarné následky Kristovej Veľkej noci 1225, 1449
Názvy Veľkej noci 1169
Posledná Veľká noc Cirkvi 677
Posledná Veľká noc kresťana 1680-1683
Slávenie Veľkej noci u kresťanov a u Židov 1096
Spojenie veriacich s Kristovou Veľkou nocou 793
Veľkonočné udalosti 640
Význam Veľkej noci Izraela 1363
Uskutočnenie Veľkej noci Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním 1096, 1164
Zavŕšenie Kristovej Veľkej noci v deň Turíc 731
Zavŕšenie Kristovej Veľkej noci v Božom kráľovstve 1403