URČENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: URČENIE


Určenie človeka 30, 311, 1008, 1031, 1036, 1703, 1995, 2371
Určenie sveta a stvorenia 295, 302, 1046-1047
Ustanovizne a určenie človeka 2244, 2257