Listovať v Katechizme

KKC 2371


2371 „Nech je teda všetkým známe, že ľudský život a úloha odovzdávať ho ďalej sa neobmedzujú iba na tento svet a nenachádzajú v ňom ani svoju plnú dimenziu, ani svoj plný zmysel, (1703) ale majú vždy vzťah k večnému cieľu človeka.“