TURÍCE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: TURÍCE


Turíce, deň plného zjavenia Najsvätejšej Trojice 732
Turíce, deň verejného zjavenia Cirkvi 767, 1076
Turíce, deň zoslania Ducha Svätého 696, 731, 1287, 2623