SVIATOSTI - Ekleziálny rozmer sviatostí

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVIATOSTI - Ekleziálny rozmer sviatostí


Miesto sviatostí v liturgickej katechéze 1074-1075
Spoločenstvo sviatostí a zjednotenie s Kristom 950
Sviatosti ako cesta uvádzania do kresťanského života 1212, 1275, 1425, 1533
Sviatosti ako znaky Božieho odpustenia 2839
Sviatosti ako zväzky jednoty Cirkvi 815
Sviatosti Cirkvi: skrze ňu a pre ňu 1118
Sviatosti dávajú údom Kristovho tela vzrast a uzdravenie 798
Sviatosti odovzdávajú všetkým členom Cirkvi Kristovo dobro 947
Sviatostné poslanie Cirkvi 738-740 , 1132