SVÄTÝ/Í

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVÄTÝ/Í


Cirkev ako spoločenstvo svätých 946-959 ,960-962 ,1331
Hodnota dobrých skutkov svätých 1477
Meno svätca ako krstné meno 2156
Obrazy svätých 1161
Orodovanie svätých 956, 2683
Pamiatka svätých 1173, 1195
Spoločenstvo so svätými 957
Svätí ako prameň a počiatok obnovy v Cirkvi 828
Svätí ako vzor svätosti 2030
Svätosť Cirkvi žiari vo svätých 867
Uctievanie svätých 61
Vlastná časť svätých v liturgickom roku 1172-1173
Význam kanonizovania svätých 828