PRÍKAZ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRÍKAZ


Eucharistická liturgia a Kristov príkaz 1341
Morálne svedomie a Božie príkazy 1777
Neposlúchnutie Božieho príkazu a hriech 397
Ohlasovanie evanjelia ako príkaz, ktorý dostala Cirkev 849, 2032
Poznať príkazy Božieho zákona 1778, 1960
Príkazy Božieho zákona 1778, 1960
Učiteľský úrad a jeho autorita vzhľadom na príkazy 2036
Učiteľský úrad Cirkvi a morálny príkaz 2033