POSVÄTNÝ STAV - EPISKOPÁT

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄTNÝ STAV - EPISKOPÁT


porov. Biskup

Mandát rímskeho biskupaje nevyhnutne potrebný na právoplatnú vysviacku biskupa 1559
Odovzdanie apoštolského poslania 1556
Plnosť sviatosti posvätného stavu 1557
Vysviacka udeľuje poslanie posväcovať, učiť a spravovať 1558