PÔST

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PÔST


Pôst ako evanjeliový zákon 1969
Pôst ako forma pokánia 1434, 1438, 2042
Pôst ako príprava na prijímanie 1387