OTEC - Činy človeka voči Bohu Otcovi

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OTEC - Činy človeka voči Bohu Otcovi


Modliť sa k Bohu Otcovi 1695, 2564, 2601, 2610, 2613, 1664, 2735-2736 , 2742
Plniť vôľu Boha Otca 2603, 2611
Prístup ľudí k Bohu Otcovi 51, 683, 1204
Prosby prednášané Bohu Otcovi 434, 1109, 1352-1353 ,2605
Vzdávanie vďaky a chvály Bohu Otcovi 1359-1361