OPRÁVNENÁ OBRANA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OPRÁVNENÁ OBRANA


2263-2267

Cieľ oprávnenej obrany 2266
Dôvody oprávnenej obrany 2264, 2309
Dvojaký následok oprávnenej obrany 2263
Oprávnená obrana ako vážna povinnosť pre toho, kto je zodpovedný za život iných 2265
Právo na oprávnenú obranu 1909, 2308