OBETA - Kristova obeta

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OBETA - Kristova obeta


Celá kňazská služba čerpá svoju silu z Kristovej obety 1566
Kristova obeta je jediná dokonalá obeta 2100
Kristova obeta na kríži a obeta Eucharistie ako jedna obeta 1367
Kristova obeta a Panna Mária 964
Kristova obeta ako prameň odpustenia hriechov 1851
Kristova obeta je jediná a definitívna 613-614 ,1545
Kristova obeta na kríži za všetkých 616-617
Kristova obeta završuje a prevyšuje obety Starého zákona 1330
Význam Kristovej obety vlastného života 545, 606