MANŽELSTVO - Previnenia proti dôstojnosti manželstva

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MANŽELSTVO - Previnenia proti dôstojnosti manželstva


2380-2391

Cudzoložstvo 2380-2381
Krvismilstvo 2388
Polygamia 1645, 2387
Predmanželské pohlavné styky 2391
Rozvod 2382-2386
Voľný zväzok a konkubinát 2390