Listovať v Katechizme

KKC 2388


2388 Krvismilstvo (incestus) (2356) označuje intímne styky medzi pokrvnými alebo príbuznými v takom stupni, ktorý nedovoľuje uzavrieť medzi nimi manželstvo. Svätý Pavol odsudzuje toto mimoriadne ťažké previnenie: „Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve…, aby mal niekto manželku svojho otca… Ja som už rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša… vydať satanovi na záhubu tela…“ (1Kor 5,1.4-5) . Krvismilstvo ničí rodinné vzťahy (2207) a znamená úpadok do živočíšnosti.