MANŽELSKÁ VERNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MANŽELSKÁ VERNOSŤ


1646-1651 ,2364-2365

Dar Ducha Svätého 1624
Dôvody manželskej vernosti 1647-1648
Konkubinát a manželská vernosť 2390
Požiadavka manželskej vernosti 1643-1644 ,1646, 2363
Rozluka a manže!ská vernosť 1649
Rozvod a vemosť opusteného manželského partnera sviatosti manželstva 2386
Svedectvo o manželskej vernosti 1611, 2223
Význam manželskej vernosti 2365