LÁSKA a sviatosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LÁSKA a sviatosti


Eucharistia ako sviatosť lásky 1323, 1394-1395 , 1416
Katechumeni a láska 1248-1249
Krst a láska 1269, 1273, 1997, 2156, 2165
Manželstvo a láska 1643, 1654
Sviatosť zmierenia a láska 1434, 1466
Sviatosti uvádzania do kresthnského života a napredovanie v láske 1212
Sviatostný život a dozrievanie v láske 1134