KRISTUS - VEREJNÝ ŽIVOT

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS - VEREJNÝ ŽIVOT


Ježišovi bratia a sestry 500
Krst 535-537 , 1223-1225
Splnenie Zákona a Kristus 577-582 , 592
Obvinenia Ježiša z náboženských zločinov 574-576
Ohlasovanie Kráľovstva 543-546
Pokúšanie 538-540 ,566
Poslanie apoštolov 553, 858-860 , 862, 873, 877, 935, 981, 1122, 1536, 1575
Posledná večera 610-611 ,1339-1340
Premenenie 554-556 , 568
Uzdravenia 517, 582, 695, 1151, 1503-1505 ,2616
Vstup do Jeruzalema 559-560 , 570
Vyháňanie zlých duchov 550, 1673
výstup do Jeruzalema 557-558 , 569
Začiatok verejného života 535