KŇAZ a jeho služba

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KŇAZ a jeho služba


Kňaz ako vykonávateľ exorcizmu 1673
Kňaz ako vysluhovateľ sviatosti krstu 1256
Kňaz ako vysluhovateľ sviatosti pokánia 983, 1461-1467 ,1495
Kňaz ako vysluhovateľ sviatosti pomazania chorých 1516, 1530
Kňaz predsedá Eucharistii a konsekruje chlieb a víno 1142, 1411
Kňaz v miestnom spoločenstve sprítomňuje biskupa 1567
Kňazi ako spolupracovníci biskupského kolégia 1562
Prijímať súhlas manželov pri slávení manželstva 1630
Rámec vykonávania služby kňaza 877, 1564
Spolupráca laikov na službe kňaza 900
Úloha kňaza v liturgii hodín 1175
Univerzálny rozmer poslania kňaza 1565