HRIECH - Sviatostné odpustenie hriechov

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: HRIECH - Sviatostné odpustenie hriechov


porov. Pokánie a zmierenie

Autorita a moc rozhrešovať a odpúšťať hriechy 553, 976, 1441-1445 ,1461
Božia láska, prÍčina odpustenia hriechov 734
Odpustenie hriechov a zmierenie s Cirkvou 1444
Pomazanie chorých a odpustenie hriechov 1520
Sviatosti na odpustenie hriechov 1421, 1486, 1520
Vyspovedať sa aspoň raz v roku, štvrté cirkevné prikázanie 2043
Vyznanie hriechov a rozhrešenie 1424