EUCHARISTIA - Kristova prítomnosť v Eucharistii

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EUCHARISTIA - Kristova prítomnosť v Eucharistii


Celý Kristus je v Eucharistii opravdivo, skutočne a podstatne prítomný 1374
Eucharistický kult a adorácia Krista prítomného v Eucharistii 1381
Kristova prítomnosť pod eucharistickými spôsobmi 1373
Kristova zahalená prítomnosť v Eucharistii 1404
Kristus je prítomný v eucharistickom zhromaždení 1348
Kristus je prítomný v kňazovi predsedajúcom sláveniu Eucharistie 1348
Kristus prítomný v liturgii slova 1088, 1349
Kristus skutočne a tajomne prítomný v Eucharistii 1357, 1373-1377
Prepodstatnenie ako ho vyhlásil Tridentský koncil 1376
Trvalá Kristova prítomnosť v Eucharistii 1377
Význam Kristovej prítomnosti v Eucharistii 1380