CHORÍ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CHORÍ


porov. Pomazanie chorých

Chorí ako znak Ježišovej prítomnosti 1373
Chorí v Starom zákone 1502
Ježiš a uzdravovanie chorých 699, 1503-1506
Ježišov príkaz: Chorých uzdravujte 1506-1510
Starostlivosť o chorých a služba chorým 2186, 2405
Sviatosť pomazania chorých 1511, 1516, 1519