CHARAKTER (sviatostný)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CHARAKTER (sviatostný)


porov. Pečať

Sviatostný charakter (nezmazateľný znak) birmovania 698, 1121, 1304-1305 ,1317
Sviatostný charakter (nezmazateľný znak) biskupskej vysviacky 1558
Sviatostný charakter (nezmazateľný znak) krstu 698, 1121, 1272-1273 , 1280
Sviatostný charakter (nezmazateľný znak) posvätného stavu 698, 1121, 1563, 1570, 1581, 1583