ALMUŽNA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ALMUŽNA


Almužna ako forma pokánia 1434, 1436
Almužna ako skutok lásky a miIosrdenstva 2447, 2462
Almužna v Novom zákone 1969