Listovať v Katechizme

KKC 393


393 Anjelom nemôže byť ich hriech odpustený (1033-1037) pre neodvolateľnú povahu ich voľby, a nie pre nedostatok nekonečného Božieho milosrdenstva. „Po páde nejestvuje pre nich možnosť pokánia, (1022) podobne ako ani pre ľudí po smrti.“