Listovať v Katechizme

KKC 1022


1022 Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu (393) vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď naveky zatratí.

„Na konci života ťa budú súdiť podľa lásky.“ (1470)