Listovať v Katechizme

KKC 392


392 Písmo hovorí o hriechu (1850) týchto padlých anjelov. Ich „pád“ spočíva v slobodnej voľbe týchto stvorených duchov, ktorí zásadne a neodvolateľne odmietli Boha a jeho kráľovstvo. Ozvenu ich vzbury nachádzame v slovách, ktorými sa Pokušiteľ obracia na našich prarodičov: „Budete ako Boh“ (2482) (Gn 3,5) . „Diabol hreší od počiatku“ (1Jn 3,8) , „je luhár a otec lži“ (Jn 8,44) .