Listovať v Katechizme

KKC 280


280 Stvorenie je základom „všetkých spasiteľných Božích plánov“, (288) „začiatkom dejín spásy“, ktoré majú svoj vrchol v Kristovi. A naopak, Kristovo tajomstvo je rozhodujúcim svetlom tajomstva stvorenia; zjavuje cieľ, pre ktorý „na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,1) : Boh mal od začiatku na mysli slávu nového stvorenia v Kristovi. (1043)